Dans.no


Harald Bråthen

Ny president i Norges Danseforbund

Nyheter
På forsiden akkurat nå

Den 14.april 2011 valgte Morten Andresen å gå av som president i Norges Danseforbund.
Morten Andresen har da hatt verv og stillinger innenfor Norges Danseforbund(ND) siden 1994. I alt fjorten forskjellige verv/stillinger i administrasjonen, kretsstyrer, grenseksjoner, lovfestede utvalg og hovedstyre. ”Tiden i ND har både vært interessant og givende, samt gitt meg en unik oversikt over ND.” Han ønsker videre å takke alle med- og motspillere for disse årene i ND, og trekker spesielt frem sistnevnte da det er de som har gitt han evnen til å utvikle seg og reflektere og se saker fra nye sider i et annet perspektiv.
Stafettpinnen har nå blitt overlevert til visepresident Harald Bråthen som nå fungerer som Norges Danseforbunds president (innfelt bilde t- ligger vedlagt). ”Det venter fortsatt utfordringer og spennende oppgaver i Norges Danseforbund. 15 000 medlemmer bidrar i vår bevegelse og står klare til å swinge seg videre”. Videre ønsker president Harald Bråthen å takke Morten Andresen for den innsatsen har gjort for ND.
Mer om saken kan lese på Norges Danseforbunds hjemmesider.

Redaksjon

Saker merket Redaksjon, er enten saker sakset fra De Danseglade, saker levert av eksterne skribenter, eller saker fra redaksjonen.